Adwokat Janusz Kanarek
Doktor nauk prawnych, członek Izby Adwokackiej w Bydgoszczy, w latach 2008-2013 członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy; absolwent prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Aplikację adwokacką – zakończoną złożeniem egzaminu zawodowego z wyróżnieniem – ukończył w roku 1994. W roku 1989 był stypendystą Gemeinschaft zur Förderung von Studienaufenthalten polnischer Studenten in der Bundesrepublik Deutschland, a w roku 1993 Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit.
W takcie stypendium praktykował w uznanej niemieckiej kancelarii Brandi Dröge Pilz Heuer & Gronemeyer in Bielefeld pod patronatem prof. dr. Burharda Pilza. Swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywał prowadząc Kancelarię Adwokacką w Inowrocławiu. Sprawując nadzór nad kształceniem aplikantów adwokackich wprowadził do zawodu prawników kilku pokoleń. Biegle włada językiem niemieckim.
W dniu 5 czerwca 2019r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu publicznie obronił rozprawę doktorską pt.: "Idealny zbieg czynów zabronionych w prawie karnym skarbowym".
Publikacje:
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 1991 r., III CZP 32/91, Palestra 9-10/92

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 05 grudnia 1991 r., III CZP 128/91, Przegląd Prawa Handlowego 6/93.

Glosa do uchwały 7 sędziów Sądu Najwyższego z 24 stycznia 2013 r., I KZP 19/12, Palestra 7-8, 2013
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 25 lutego 2014 r., IV KK 426/13, Przegląd Sądowy 4/2015

Ocena prawnokarna czynu w razie spowodowania wypadku w komunikacji przez sprawcę prowadzącego pojazd, będącego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,
Przegląd Sądowy 6/2015
Rozważania o obiektywnym przypisaniu skutku i nauce o zwiększeniu ryzyka w kontekście ich aplikacji do przestępstw stypizowanych w art. 177 kodeksu karnego,
Przegląd Sądowy 9/2015

Ocenny charakter znamienia „znacznej ilości” środków odurzających. Próba reinterpretacji przyjmowanych w doktrynie i orzecznictwie poglądów, Przegląd Sądowy 1/2019
Adwokat Natalia Drzazgowska-Kanarek

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. W roku 2010 obroniła pracę magisterską poświęconą tematyce odpowiedzialności prawnej w ochronie środowiska.

Aplikację adwocką zakończoną złożeniem egzaminu zawodowego ukończyła w 2014r.

Obecnie prowadzi własną kancelarię i świadczy szeroko rozumianą pomoc prawną w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pracy
Adwokat Łukasz Śmigielski

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji oraz absolwent historii Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 2012 obronił pracę magisterską poświęconą tematyce normatywnych podstaw sądowego wymiaru kary.

Aplikację adwokacką zakończoną złożeniem egzaminu zawodowego ukończył w 2017r. Obecnie prowadzi Kancelarię Adwokacką w Bydgoszczy z filią w Inowrocławiu.